1. A parkot mindenki a saját felelősségére látogathatja, 14 év alatt gyermekekért a szülő, vagy felnőtt kísérő felel.
 2. A helyszínre való belépéssel és a jegyek megvásárlásával Ön elismeri, hogy megismerte és tudomásul veszi a park házirendjét, biztonsági előírásait, valamint a park területén található játékok játékszabályait, amit köteles betartani. Tudomásul veszi, hogy nem az előírásoknak megfelelő játékhasználatból eredő, valamint nem a park felelősségi körébe tartozó károkért és balesetekért kártérítési igénnyel nem élhet. A szabályok megsértése esetén teljes körű felelősséggel tartozik.
 3. A park egyes játékait felelősségvállalási nyilatkozat kitöltése után lehet csak igénybe venni.
 4. Az Oxygen Adrenalin Park játékai meghatározott órarend szerint működnek, melyekről az adott játékok mellett található táblákról tájékozódhat. A műszaki vagy időjárási okokból nem üzemelő játékok, illetve a játékoknál szükséges sorban állás esetén látogatóink kártérítési igénnyel nem élhetnek.
 5. A játékokon mindenki a részvételi feltételek ismeretében, saját felelősségére vesz részt. A játékokat ittas személyek, pszichiátriai kezelés, vagy egyéb gyógyszer, kábítószer hatása alatt állók nem vehetik igénybe.
 6. A játékokat üzemeltető személyzet utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani. Amennyiben valaki nem tartja be a játékfelügyelők utasításait, esetleg alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer hatása alatt áll, úgy a felügyelő jogosult a vendéget a játék használatától eltiltani.
 7. A játékokat - az erdei tornapálya, tutaj és vízi akadálypálya kivételével - felügyelő és felszerelés nélkül használni tilos, baleset- és életveszélyes!
 8. A tavat fürdés céljából használni tilos! A tó körüli játékok környezetében, ill. azok használata során Ön is vizes lehet, ebből adódó kellemetlenségekért a park üzemeltetője felelősséget nem vállal!
 9. A vasúti síneken tartózkodni, és azokon idegen tárgyakat elhelyezni szigorúan tilos!
 10. A haditechnikai eszközökre és a repülőgépre felmászni szigorúan tilos!
 11. A kőbánya katlanában, a gáton kívül tartózkodni tilos és balesetveszélyes!
 12. Amennyiben Ön, illetve az Ön által engedélyezett személy a játékokban vagy a pályákban anyagi kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 13. Dologi károkért (elhagyott tárgy, elszakadt, bekoszolódott ruha) az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 14. A park területén szemetelni tilos, a keletkezett szemetet kérjük a parkban erre a célra elhelyezett szemetesekbe üríteni!
 15. A korlátokra ráülni, illetve azokon átmászni tilos!
 16. A park területén tüzet gyújtani csak az erre kijelölt tűzgyújtó helyeken szabad.
 17. A park területére kutya pórázon, vagy hordozóban behozható. A park többi látogatójának biztonsága érdekében nagytestű kutya esetén szájkosár használata kötelező.

 

A park területén az üzemeltető megbízásából kép- és hangfelvételek készülhetnek, a belépőjegy megvásárlásával, ill. a helyszínre történő belépéssel beleegyezését adja az ezeken való szerepléshez, és tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatban követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel, vagy jogos felhasználóival szemben.

A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást kezdeményezünk.

A park területén a KRESZ szabályai érvényesek, kérjük ezt a parkban és a parkolóban is szíveskedjenek betartani.

Az autókban, pénztárakban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.

A szabályok betartásával Ön is hozzájárul a park biztonságos működéséhez. Közreműködésüket köszönjük!