1.

A Pénztárnál vegye meg a jegyét. A jegyeket mindig tartsa kéznél, mert mind a belépéshez, mind a bobok elindításához szüksége lesz rá. Az érvénytelen jegyeket különítse el a még érvényes jegyektől/bérletektől, mert kavarodást, kellemetlenséget okozhat.

2.

A belépőkapun történő áthaladáshoz a jegyének vonalkódos végét, kb. 2-3 cm mélyen dugja az olvasóba. (A jegyet ne tolja tovább a nyílásba, mert ha beesik a kapu belsejébe, nem tudjuk kivenni, és jegy nélkül nem fog tudni sem belépni, sem a bobot használni.)

3.

A jegy leolvasása után a kapu zöld fénnyel jelzi, hogy a jegy érvényes, beléphet. Zöld jelzés esetén a jegyét vegye ki az olvasóból és lépjen be. A kar a testének nyomásától elfordul. (A kart ne fordítsa el a kezével úgy, hogy közben nem lép be, mert a rendszer ezt belépésnek minősíti, és így elveszít egy belépési lehetőséget.)

4.

A jegy leolvasása után a kapu piros fénnyel jelzi, hogy a jegy érvénytelen. Ekkor már nincs belépési lehetősége. A jegyet vegye ki az olvasóból és amennyiben még használni szeretné a pályát vegyen új jegyet (bérletet).

5.

A beléptető kapu alatt átbújni, a kaput átugrani, valamint a gyerekeket ölben átvinni tilos. Minden személynek külön-külön kell érvényesíteni a jegyét. A kapun csak az a személy lépjen be, aki a pályát használni akarja. A kísérő személyek maradjanak a beléptető rendszeren kívül, mert a belépéssel a pálya használójától veszik el a további belépési lehetőséget.

6.

A beléptető kapun történt belépés után álljon sorba a bobindítónál. Ha van üres bobkocsi, üljön be. Kösse be a biztonsági övét. A bob indulásához érvényesítse a jegyét/bérletét.
Egyéni jegy esetén jegyét a hátsó olvasóba kb. 2-3 cm mélyen a vonalkódos végével, vonalkóddal felfelé fordítva dugja be az olvasóba. Érvényes jegy esetén zöld fény jelzi, hogy jegye érvényes. A kijelzőn látja hány csúszása van még.
Páros jegy esetén mindkét jegyet érvényesíteni kell az induláshoz. Ehhez két olvasó áll rendelkezésre. Mindkét jegyet a vonalkódos végével vonalkóddal felfelé, kb. 2-3 cm mélyen dugja az olvasóba. Érvényes jegy esetén zöld fény jelzi, hogy jegye érvényes.
A kapun szemben elhelyezett közlekedési lámpa zöld fénye jelzi, hogy indulhat. A fékkar előre nyomásával induljon el.

7.

Az indító automatán piros fény jelzi, hogy jegye érvénytelen. Amennyiben még használni szeretné a pályát, a pénztárnál vegyen új jegyet (bérletet).

8.

A pálya első, felhúzó szakaszán nincs semmi dolga, nézelődjön, gyönyörködjön a tájban.

9.

A pálya legmagasabb pontjára érve a bobkocsi leakad a felhúzó kötélről, és megáll a startnál. Innentől kezdve Ön irányítja a bobot. A fékkar előre tolásával indulhat, a fékkar hátra engedésével fékezhet, vagy megállhat.

10.

A START-tól az Ön előtt haladó bobkocsi után egy kis követési távolságot hagyva induljon el. A START-nál történő hosszabb ideig tartó várakozás balesetveszélyes, mert a felhúzó kötélről leakadó bobnak még nem fog a féke, és az előtte várakozó bobkocsiba ütközik.

11.

A pályát mindenki saját felelősségére használja. Az ütközésért, mindig a hátulról az előtte haladó bobkocsiba ütköző személy a felelős!

12.

A célhoz közeledve fékezzen, és lassan haladjon át a célkapun. A célkapu után ne álljon meg, mert itt találhatók a biztonsági fékek a pályában.

13.

Csatolja ki a biztonsági övét, és a lépcsőkhöz érve kezdje meg a kiszállást. A bobok nem állnak meg, menet közben kell kiszállnia. A kiszállást egy szakaszon a bobkocsival azonos sebességgel haladó mozgó járda segíti.

14.

A kiszállási szakaszon mindenkinek ki kell szállnia. A bérlettel rendelkező személyek - kiszállás után az itt elhelyezett bérletes beléptető kapun áthaladva - ismét használhatják a pályát.

15.

Amennyiben már nincs érvényes jegye, de még szeretné használni a pályát, az épületet megkerülve a pénztárnál vehet újabb jegyet/bérletet.


Köszönjük, figyelmét, kellemes szórakozást kívánunk.