1.

V Pokladni si zakúpte lístok. Všetky lístky majte vždy poruke, pretože tak pri vstupe ako aj pre spustenie bobov budú potrebné. Neplatné lístky oddeľte bokom od platných lístkov/permanentiek, pretože pri zámene môžu spôsobiť zmätok resp. nepríjemnosti.

2.

Po vstupe sa postavte do radu pri štartovacom stanovišti bobov. Ak je tam prázdny bob, nasadnite. Zapnite si bezpečnostný pás.
V prípade sólo lístka si pre spustenie bobu uplatnite svoj lístok/permanentku tak, že tou časťou, kde sa nachádza čiarový kód zasuňte lístok/permanentku čiarovým kódom smerom dole, v hĺbke 2 – 3 cm do otvoru zadnej čítačky. V prípade platného lístka Vám zelené svetlo signalizuje, že je lístok platný. Na zobrazovacej jednotke sa zobrazí, koľko jázd Vám ešte zostáva.
V prípade párových lístkov je potrebné pre spustenie bobu uplatniť oba lístky súčasne. K tomu sú k dispozícii dve čítačky. Postup je obdobný ako pri uplatnení sólo lístka.
V priamom smere, na portáli umiestnený semafor Vám rozsvietením zelenej lampy oznámi, že môžete vyštartovať. Posunutím brzdiacej páky dopredu sa bob pohne vpred.

3.

Vo výťahovej časti Bobovej dráhy sa nemusíte o nič starať, pohodlne seďte, rozhliadajte sa po okolí a kochajte sa v prekrásnej krajine.

4.

Po tom, čo dosiahnete najvyšší bod Bobovej dráhy sa bob odpojí od výťahového lana a zastaví sa na ŠTARTOVACEJ pozícii. Od tejto chvíle riadite bob Vy. Posunutím brzdovej páky dopredu sa bob pohne vpred. Potiahnutím brzdovej páky dozadu môžete bob spomaliť alebo zastaviť.

5.

Zo ŠTARTOVACEJ pozície sa pohnite po vynechaní určitého krátkeho úseku od predošlého bobu. Dlhé zotrvanie na ŠTARTOVACEJ pozícii je nebezpečné, pretože na boboch, ktoré sa odpoja od výťahového lana ešte nefunguje brzda a bob narazí do bobu vyčkávajúceho na ŠTARTOVACEJ POZÍCII.

6.

S výnimkou dvoch prípadov je za zrážku bobov zodpovedná vždy osoba jazdiaca v bobe nasledujúcom bo bobe, s ktorým došlo k zrážke.

7.

Ak sa blížite k cieľu, brzdite a cez cieľový portál prejdite pomaly. Hneď za cieľovým portálom nezastavte, pretože sú tam zabudované bezpečnostné brzdiče.

8.

Rozopnite si svoj bezpečnostný pás a po príchode ku schodom začnite z bobu vystupovať. Bob sa úplne nezastaví, je potrebné z neho vystúpiť počas pohybu. Na určitom úseku zľahčí vystúpenie z bobu chodník pohybujúci sa rovnakou rýchlosťou ako bob.

14.

Na výstupnom stanovišti musí z bobu vystúpiť každá osoba. Osoby, ktoré majú zakúpenú permanentku, môžu použiť Bobovú dráhu opätovne po vstupe cez zvláštnu, k tomu účelu určenú tzv. permanentkovú bránu.

15.

V tom prípade, ak už nemáte platný lístok a chceli by ste si zajazdiť, nový lístok/permanentku si môžete kúpiť po obídení budovy v Pokladni.


Ďakujeme za Vašu pozornosť, želáme Vám príjemnú zábavu.