Daruj zážitok svojim rodinným príslušníkom, priateľom alebo známym! Darčekové poukážky emitované Oxygen Adrenalín Park-om môžu byť výbornou voľbou pre každú príležitosť, pretože z množstva zážitkových prvkov parku si každý od 0 do 99 rokov vie vybrať svoju atrakciu zodpovedajúcu svojmu veku a vkusu.

Darčekové poukážky si viete obstarať v nominálnych hodnotách 1 000,-,  3 000,- a 5 000,- Ft.
Darčekové poukážky si môžete kúpiť v pokladniach parku osobne  alebo si ich môžete objednať prostredníctvom e-mailu. V prípade e-mailovej objednávky Vám pošleme poukážku (poukážky) spolu s faktúrou na Vami uvedenú adresu poštou po pripísaní protihodnoty poukážky (poukážok) na náš bankový účet.

Darčekovú poukážku možno použiť len v danej lehote uvedenej na nej a výlučne len pre absolvovanie atrakcií Oxygen Adrenalín Park-u.

Darčekovú poukážku nie je možné zmeniť na finančnú hotovosť. V takom prípade, ak si disponent darčekovej poukážky odoberie v  pokladni lístky na atrakcie v nižšej hodnote, než je nominálna hodnota poukážky, nie je možné z našej strany vyrovnať vzniknutý rozdiel vrátením finančnej hotovosti.