Cena sa rozumie aj v lokálnej mene zvanej „kőpengő”: 1 kőpengő = 600,- Ft vrátane 27 % DPH.

Akceptujeme bankomatové karty MKB, OTP, K&H szép!

A téli időszak hétköznapjain csak készpénzt áll módunkban elfogadni.

Bobová dráha

 
Individuálne lístky (1 osoba/bob)
1x 400 Ft (400 Ft/osoba/jazda)
5x 1800 Ft (360 Ft/osoba/jazda)
10x 3200 Ft (320 Ft/osoba/jazda)

Párové lístky (2 osoby/bob)
1x 700 Ft (350 Ft/osoba/jazda)
5x 3000 Ft (300 Ft/osoba/jazda)
10x 5300 Ft (265 Ft/osoba/jazda)

Skupinové lístky (minimálne 20 osôb)
Individuálny lístok: 300 Ft/osoba/jazda
Párový lístok: 250 Ft/osoba/jazda

Hrací dom

 
Deti: 20,- Ft/minúta
Mini oddelenie:
1. spevádzajúca osoba: zdarma
2. sprevádzajúca osoba: 20,- Ft/minúta
Maxi oddelenie:
Dospelá sprevádzajúca osoba: 20,-Ft/minúta
Minimálna hracia doba: 30 minút
Súrodenecké zľavy:
Prvý súrodenec: má nárok na 25 %-nú zľavu
Druhý súrodenec a ďalší súrodenci: majú nárok na celkovú 50 %-nú zľavu

Parkovacia poplatky

 
Motocykel:
80 Ft/hod, max. 400 Ft/deň
Automobil:
140 Ft/hod, max. 700 Ft/deň
Autobus:
250 Ft/hod, max. 1250 Ft/deň
 


Cenník v mene kőpengő:

Podľa výšky ceny
-
-


Účastnícke podmienky sú len orientačné. V každom prípade jedine obsluhujúci personál rozhoduje o tom, či vzrast osoby, ktorá chce použiť určitú atrakciu vyhovuje požiadavkám pre bezpečnú prevádzku alebo nie.

Na * (hviezdičkou) označené atrakcie sa vzťahuje povinnosť vyplnenia prehlásenia o zodpovednosti!

Lokálnu menu kőpengő, možno použiť ako platobný prostriedok pre absolvovanie vyše uvedených atrakcií (s výnimkou Paintballu!) len v deň jeho obstarania. Prosíme, aby Ste množstvo lokálnej meny kőpengő obstarali s prihliadnutím na vyše uvedené. Upriamujeme vašu pozornosť na to, že spätné odkúpenie kőpengő nie je v našich možnostiach!

KŐPENGŐ NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ AKO PLATOBNÝ PROSTRIEDOK: NA BOBOVEJ DRÁHE, V HRACOM DOME, V PENZIÓNE, NA ZAPLATENIE PARKOVACIEHO POPLATKU RESP. V SPOMIENKOVEJ BÁZE K ZAKÚPENIU DARČEKOVÝCH PREDMETOV.

Zľavy:

v prípade jednorazového obstarania kőpengő
v cene 6 000 Ft
dostanete 10+1 ks
kőpengő
v prípade jednorazového obstarania kőpengő
v cene 12 000 Ft
dostanete 20+ ks
kőpengő
v prípade jednorazového obstarania kőpengő
v cene 18 000 Ft
dostanete 30+5 ks
kőpengő
v prípade jednorazového obstarania kőpengő
v cene 24 000 Ft
dostanete 40+7 ks
kőpengő
v prípade jednorazového obstarania kőpengő
v cene 30 000 Ft
dostanete 50+10 ks
kőpengő


Naše ceny sú udávané vrátane DPH.


Szép kártya Szép kártya Szép kártya

Pozor! Prosíme Vás majte na zreteli, aby suma pre použitie bola uložená v zodpovedajúcich vreckách! Atrakcie parku sa môžu vyplácať LEN z vrecka s označením „Voľný čas”.