Cena sa rozumie aj v lokálnej mene zvanej „fitying”: 1 fitying = 800,- Ft vrátane 27 % DPH.

Akceptujeme bankomatové karty MKB, MBH, OTP, K&H szép!

Vo všedné dni počas zimného obdobia máme možnosť prijať len hotovostné platby.

 

Hrací dom

 
Deti: 40,- Ft/minúta
Mini oddelenie:
1. spevádzajúca osoba: zdarma
2. sprevádzajúca osoba: 40,- Ft/minúta
Maxi oddelenie:
Dospelá sprevádzajúca osoba: 40,-Ft/minúta
Súrodenecké zľavy:
Prvý súrodenec: má nárok na 25 %-nú zľavu
Druhý súrodenec a ďalší súrodenci: majú nárok na celkovú 50 %-nú zľavu

Parkovacia poplatky

 
Motocykel:
1 fitying/deň
Automobil:
1 fitying/deň
Autobus:
1 fitying/deň
 
 


Cenník v mene fitying:

Podľa výšky ceny
-
-


Účastnícke podmienky sú len orientačné. V každom prípade jedine obsluhujúci personál rozhoduje o tom, či vzrast osoby, ktorá chce použiť určitú atrakciu vyhovuje požiadavkám pre bezpečnú prevádzku alebo nie.

Na * (hviezdičkou) označené atrakcie sa vzťahuje povinnosť vyplnenia prehlásenia o zodpovednosti!

Lokálnu menu fitying, možno použiť ako platobný prostriedok pre absolvovanie vyše uvedených atrakcií (s výnimkou Paintballu!) len v deň jeho obstarania. Prosíme, aby Ste množstvo lokálnej meny fitying obstarali s prihliadnutím na vyše uvedené. Upriamujeme vašu pozornosť na to, že spätné odkúpenie fitying nie je v našich možnostiach!

Fitying NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ AKO PLATOBNÝ PROSTRIEDOK: V HRACOM DOME, V PENZIÓNE, NA ZAPLATENIE PARKOVACIEHO POPLATKU RESP. V SPOMIENKOVEJ BÁZE K ZAKÚPENIU DARČEKOVÝCH PREDMETOV.

Zľavy:

10 % nad 17 000 HUF

20 % nad 80 000 HUF


Naše ceny sú udávané vrátane DPH.


Szép kártya Szép kártya Szép kártya