Cena sa rozumie aj v lokálnej mene zvanej „fitying”: 1 fitying = 700,- Ft vrátane 27 % DPH.

Akceptujeme bankomatové karty MKB, OTP, K&H szép!

A téli időszak hétköznapjain csak készpénzt áll módunkban elfogadni.

 

Hrací dom

 
Deti: 25,- Ft/minúta
Mini oddelenie:
1. spevádzajúca osoba: zdarma
2. sprevádzajúca osoba: 25,- Ft/minúta
Maxi oddelenie:
Dospelá sprevádzajúca osoba: 25,-Ft/minúta
Minimálna hracia doba: 30 minút
Súrodenecké zľavy:
Prvý súrodenec: má nárok na 25 %-nú zľavu
Druhý súrodenec a ďalší súrodenci: majú nárok na celkovú 50 %-nú zľavu

Parkovacia poplatky

 
Motocykel:
700 Ft/deň
Automobil:
700 Ft/deň
Autobus:
1400 Ft/deň
 
 


Cenník v mene fitying:

Podľa výšky ceny
-
-


Účastnícke podmienky sú len orientačné. V každom prípade jedine obsluhujúci personál rozhoduje o tom, či vzrast osoby, ktorá chce použiť určitú atrakciu vyhovuje požiadavkám pre bezpečnú prevádzku alebo nie.

Na * (hviezdičkou) označené atrakcie sa vzťahuje povinnosť vyplnenia prehlásenia o zodpovednosti!

Lokálnu menu fitying, možno použiť ako platobný prostriedok pre absolvovanie vyše uvedených atrakcií (s výnimkou Paintballu!) len v deň jeho obstarania. Prosíme, aby Ste množstvo lokálnej meny fitying obstarali s prihliadnutím na vyše uvedené. Upriamujeme vašu pozornosť na to, že spätné odkúpenie fitying nie je v našich možnostiach!

Fitying NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ AKO PLATOBNÝ PROSTRIEDOK: V HRACOM DOME, V PENZIÓNE, NA ZAPLATENIE PARKOVACIEHO POPLATKU RESP. V SPOMIENKOVEJ BÁZE K ZAKÚPENIU DARČEKOVÝCH PREDMETOV.


Naše ceny sú udávané vrátane DPH.


Szép kártya Szép kártya Szép kártya

Pozor! Prosíme Vás majte na zreteli, aby suma pre použitie bola uložená v zodpovedajúcich vreckách! Atrakcie parku sa môžu vyplácať LEN z vrecka s označením „Voľný čas”.